Chính sách vận chuyển

 • 19 Thg12

1. Vận chuyển thông qua đơn vị vận chuyển.

Quý khách hàng đặt hàng tại website áp dụng hình thức COD (thanh toán khi nhận hàng).
Đơn hàng sẽ được đóng gói và vận chuyển thông qua các đơn vị liên kết như GHTK, GHN, Viettel post… để giao hàng tận nơi cho Quý Khách.

2. Vận chuyển qua chành xe, gửi hàng theo yêu cầu khách hàng.

Trong trương hợp mua số lượng lớn, hoặc không phù hợp gửi hàng thông qua đơn vị vận chuyển thông thường, chúng tôi có thể linh động trao đổi với Quý Khách để sử dụng kênh vận chuyển khác mà Quý Khách cảm thấy phù hợp như chành xe, gửi nhà xe...

3. Trường hợp không liên lạc được với khách hàng.

Nếu địa chỉ chưa rõ ràng, chúng tôi sẽ lưu lại trong vòng 06 (Sáu) tiếng và liên lạc lại với người nhận, trong trường hợp không liên lạc được thì đơn hàng sẽ bị hủy và không được hoàn lại tiền đã thanh toán.
Nếu đúng địa chỉ như Khách hàng cung cấp mà liên lạc không được để nhận hàng, chúng tôi sẽ gửi đồng nghiệp, người thân nhận hộ và ký xác nhận.

4.  Trường hợp không đúng địa chỉ, thay đổi địa chỉ.

Trong trường hợp sai địa chỉ, chúng tôi sẽ lưu lại 06 (Sáu) tiếng và liên lạc với người gửi và người nhận để thỏa thuận về địa điểm, thời gian. 

5. Thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ Logistic có trách nhiệm sau đây:

  -   Cung cấp chứng từ hàng hóa đi cùng hàng hóa (nếu có) đến Khách hàng để đảm bảo đúng quy định pháp luật.
  -   Có trách nhiệm xem hàng và đồng kiểm với Khách hàng tại thời điểm giao hàng.
  -   Khi nhận hàng hóa cần tiến hành kiểm tra đúng chủng loại hàng hóa, điểm giao hàng đã được ghi nhận và tiến hành xác định đúng về các thang đo của hàng hóa để tính phí giao hàng.
  -   Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lý do chính đáng vì lợi ích của Khách hàng thì chúng tôi/bên vận chuyển có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của Khách hàng, nhưng có trách nhiệm phải thông báo ngay cho Khách hàng;
  -   Khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của Khách hàng thì phải có trách nhiệm thông báo ngay cho khách hàng để xin chỉ dẫn;

* Một số trường hợp được miễn trách nhiệm:
Chúng tôi/bên vận chuyển sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh trong các trường hợp sau đây:
  -  Tổn thất là do lỗi của Khách hàng hoặc của người được Khách hàng uỷ quyền;
  -  Tổn thất phát sinh do đã làm đúng theo những chỉ dẫn của Khách hàng hoặc của người được Khách hàng uỷ quyền;
  -  Tổn thất là do khuyết tật của hàng hoá;
  -  Không nhận được thông báo về khiếu nại trong thời hạn 14 (Mười bốn) ngày, kể từ ngày giao hàng cho người nhận;
  -  Chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc mất khoản lợi đáng lẽ được hưởng của Khách hàng, về sự chậm trễ hoặc thực hiện dịch vụ logistics sai địa điểm không do lỗi của mình.


6. Phân định trách nhiệm của trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.

     Nghĩa vụ của bên vận chuyển.

 • Bảo đảm vận chuyển đầy đủ hàng hóa an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn
 • Giao hàng hóa cho người có quyền nhận
 • Chịu chi phí liên quan đến việc chuyển chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định pháp luật
 • Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

 

     Quyền của bên vận chuyển.

 • Kiểm tra tính xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương.
 • Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận.
 • Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đầy đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.
 • Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại.

 

     Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển.

 • Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.
 • Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.

 

     Quyền của bên thuê vận chuyển.

 • Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời gian đã thỏa thuận.
 • Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

 

     Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

 • Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng.
 • Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.
 • Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA MILANCOS
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MILANCOS.

Địa chỉ: Số 123 đường Hoàng Trọng Mậu, Khu Đô Thị Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT: 0911199.027 - 0813737.079
Email: hangnguyen.milancos@gmail.com
Website: https://milancos.vn/

 

Xem thêm Chính sách

Cảm ơn Quý khách đã truy cập vào website milancos.vn của Chúng tôi (sau đâu gọi tắt là “Website”). Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Milancos (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân thông qua Website milancos.vn.
Chính sách đổi trả hàng của milancos
Phương thức thanh toán & giao nhận của milancos