Chính sách

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng của milancos

Chính sách thanh toán

Phương thức thanh toán & giao nhận của milancos

Chính sách vận chuyển

Thông tin chính sách vận chuyện của milancos

Chính sách và quy định chung

Trang web milancos.vn (đây gọi là “Trang web”) được điều hành bởi Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Milancos, có trụ sở tại:  Số 123 đường Hoàng Trọng Mậu, Khu Đô Thị Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chính sách bảo mật

Cảm ơn Quý khách đã truy cập vào website milancos.vn của Chúng tôi (sau đâu gọi tắt là “Website”). Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Milancos (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân thông qua Website milancos.vn.